Structura Membri Conducere Contact

BINE ATI VENIT PE WWW.PATRONATULAPEI.RO!

www.PatronatulApei.roPatronatul Apei s-a constituit cu scopul de a reprezenta, susţine, promova şi apăra interesele patronale, patrimoniale, economice, instituţionale ale membrilor săi în relaţiile cu autorităţile publice, sindicatele şi alte persoane juridice, atât în plan naţional cât şi internaţional. Totodată, promovează solidaritatea patronală a membrilor săi, concurenţa loială în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membri, activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul eficientizării şi dezvoltării activităţii acestora; iniţiază, elaborează şi promovează strategii şi programe de dezvoltare ale sectorului; negociază şi semnează contractele colective de muncă cu organizaţiile sindicale şi contribuie la promovarea şi perfecţionarea unor forme moderne şi unitare de organizare instituţională şi managerială în sectoarele de activitate specifice, pe plan local şi naţional.

Ionel TESCARU
Preşedintele Patronatului Apei

CUM AM APĂRUT

www.PatronatulApei.roAsociaţia Română a Apei este o asociaţie autonomă, patronală şi profesională, înfiinţată la 15 iunie 1995, sub denumirea de Comitetul Naţional al Producătorilor şi Distribuitorilor de Apă din România. În 1999 îşi ia denumirea actuală, iar în 2003, pe lângă atributele profesionale, preia şi responsabilităţile patronale. A.R.A. reprezintă, promovează, apară şi susţine interesele patronale şi profesionale ale membrilor săi: operatori de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare şi administratori ai resurselor de apă, dar şi ai infrastructurii de gospodărire a apei, în relaţiile cu autorităţile, cu alte persoane juridice şi fizice şi sindicatele reprezentative din ramură.
Pentru un succes deplin în toate programele iniţiate şi desfăşurate, la nivelul Asociaţiei Române a Apei funcţionează, strâns legate, mai multe comisii de specialitate pe diferite domenii de activitate. Având în vedere necesitatea existenţei unei structuri specializate, care să reunească exclusiv toţi operatorii serviciilor de alimentare cu apă şi să reprezinte interesele acestora în relaţiile cu autorităţile, în special la nivel legislativ, la nivelul ARA, comisia patronală s-a transformat în Patronatul Apei.
În data de 28 martie, în Eforie Nord a avut loc Adunarea Generală ARA, la care au participat reprezentanţii a peste 70 de operatori de servicii de alimentare cu apă şi societăţi de profil de la nivelul întregii ţări.
În cadrul acestei întâlniri, pe lângă prezentarea Raportului de Activitate pe anul 2007, s-a ales şi preşedintele Patronatului Apei şi a fost ratificat Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al acestei structuri.

Directioneaza 2% din impozitul pe venitul anului 2017 catre Asociatia Romana a Apei.
Descarca Formularul 230!
ADEZIUNE
Operatori regionali ai serviciului de alimentare cu apa si canalizare DESCARCA!
Legislatie romana specifica
Noutati

LEGATURI UTILE

www.ara.ro
www.mai.gov.ro